Adresa Arcibiskupského kněžského semináře

Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc
IČO: 48770370
DIČ: CZ 48770370
Č. Ú.: 1804793389/0800

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY ARCIBISKUPSKÉHO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE NEBO FACEBOOK KOLEJÍ AKS!

   

Správa webových stránek

Hlášení chyb, vaše návrhy a postřehy k webu

e-mail: webmaster@kolejeaks.cz

Správa kolejí

Anna Čechmanová
mobil: 734 507 806
e-mail: aks-koleje.aks@ado.cz

 

Sekretariát AKS

Ing. Pavla Šaňková
ubytovací akce, pronájem tělocvičny
mobil: 734 287 975
e-mail: sekretariat.aks@ado.cz

Pastorace kolejí

Koleje Salesianum, Marianum, Domeček a Leopoldinum

P. Mgr. Antonín Hráček
mobil: 731 050 729
e-mail: spiritual.koleje.aks@ado.cz

sr. Mgr. Dagmar Trojanová
mobil: 732 250 998
e-mail: sk.aks@ado.cz

Příspěvek na činnost AKS

Chcete-li přispět na činnost AKS, pošlete prosím svůj příspěvek na účet 1804793389/0800 s variabilním symbolem 555. Před odesláním příspěvku nejprve kontaktujte paní účetní Irenu Řihákovou (e-mail: ucetni.aks@ado.cz). Děkujeme.

Hlášení závad

Neakutní závady na všech našich kolejích nejprve zdokumentujte a poté fotografie (i s popisem problému) zašlete na e-mail opravy.aks@ado.cz

V případě akutní poruchy (havárie) na jakékoliv naší koleji využijte prosím kontakt na Správu kolejí AKS | mobil: 734 507 806 nebo 734 287 975